Vážení zákazníci, ve dnech od 8.7. do 26.7.2024 bude eshop uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Vaše objednávky i nadále přijímáme a budou vyřízeny po našem návratu. Moc děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Stránka pro klienty o tom, jakým způsobem, proč a jak jsou zpracovávány osobní údaje v Eshop Happy Sandals.

Na tomto místě si můžete přečíst podmínky použití stránek Eshop Happy Sandals a dalších stránek, které provozujeme. Projděte si je prosím pozorně.

Ochrana vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se, prosím s tím jaké vaše údaje zpracováváme, proč a jak je chráníme. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše osobní údaje staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Také tu najdete:

 • možnosti použítí vašich a našich materiálů, včetně ochrany našich autorských práv,
 • pravidla chování v prostředí těchto internetových stránek,
 • váš souhlas s užíváním cookies,
 • a další informace a pravidla týkající se užívání našich internetových stránek a taky vztahů mezi vámi a námi.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s těmito podmínkami použití a udělujete fyzické osobě Ing. Pavlu Dvořáčkovi /Eshop Happy Sandals/ souhlasy, které jsou zde uvedené. Máme právo tyto podmínky použití měnit a aktualizovat, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Používáním našich internetových stránek souhlasíte s těmito změnami, to znamená s aktuálním zněním těchto podmínek použití. Pokud se rozhodnete nepřijmout tyto podmínky použití, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.

Kdo je správce?

Jsem fyzická osoba Ing. Pavel Dvořáček, IČ: 68096704, DIČ: CZ7403054120, sídlo Čápkova 14/6, Brno, PSČ: 602 00, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno, PSČ 601 67, spisová značka: ZU/MMB/0196223/2017.

Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Moje webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou:
eshop.happysandals.cz

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese eshop@happysandals.cz. Rádi vám na vaše otázky odpovíme. 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • poštovní adresa
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smluvy.

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do webového rozhraní členské sekce.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem / souhlas)

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, telefon) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení - články, informační materiály, rady a tipy z oboru, akční slevy, informace o projektech a akcích, které pořádáme.

Pokud si zakoupíte náš produkt nebo službu vnímáme svůj oprávněný zájem vám posílat newsletter z našeho oboru, maximálně 4x do roka. Z něj se ale samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit.

Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář, video záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.

Pokud jste naším zákazníkem vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.

Ve obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografie a video záznamy z workshopů a kurzů

Na některých našich živých akcích - workshopech, kurzech, individuálních konzultacích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam může sloužit klientům jako informační, edukační  a propagační materiál  ke zhlédnutí na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Použití našich informací a materiálů

Informace, které vám poskytujeme, nemohou nahradit a nenahrazují služby lékařů nebo psychologů. Zvlášť v případě jakýchkoli tělesných nebo duševních příznaků, které mohou vyžadovat odborné vyšetření nebo pomoc. V takových případech neváhejte a navštivte lékaře. Nemůžeme zaručit, že jakékoli naše doporučené postupy nebo informace budou fungovat i ve vašem případě. V každém případě a za všech okolností jste sami plně odpovědní za váš život a za své činy. To platí i o způsobu využití informací, které od nás dostáváte. Proto pokud vzniknou z vašeho rozhodnutí jakékoli škody či újmy, neodpovídáme za ně.

Neneseme vůči vám nebo jiné osobě odpovědnost za přímé či nepřímé nebo jiné škody či újmy, způsobené použitím nebo nemožností použití informací a materiálů, které vám předáváme skrze naše internetové stránky. Prohlašujeme, že všechny naše informace a služby vám poskytujeme tak, jak stojí a leží, a jsou bez záruky nebo garance jakéhokoli druhu.

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a aplikace, např. spolupracovníků, které mohou nabízet různé užitečné služby. Neneseme ale odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek provozovaných třetími osobami (i když na ně můžeme na webu odkazovat). Některé materiály nebo údaje vám můžeme zpřístupnit i skrze aplikace (software) třetích osob. Vezměte, prosím, na vědomí, že užívání těchto aplikací nebo poskytování, získávání a zpracovávání informací, osobních údajů či jiného obsahu a nakládání s nimi je podřízeno pravidlům a podmínkám těchto jiných internetových stránek a jejich provozovatelů a nakládání s těmito aplikacemi, informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá naší kontrole a neneseme za něj žádnou odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste se s pravidly stránek, na které odkazujeme, nebo s pravidly používání daných aplikací seznámili před tím, než na ně vložíte jakékoli osobní údaje nebo s nimi budete zacházet.

Naše internetové stránky mohou být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo aktualizace programů a systému nebo zavedení nových prvků, ale taky z důvodu poruch nebo závad, které nemůžeme předvídat. Zároveň nemůžeme zaručit, že internetové stránky, které provozujeme, jsou v každém okamžiku bezchybné a bez virů. Neneseme odpovědnost za případné škody, které vám nebo jiným osobám vzniknou v důsledku nefunkčnosti nebo užití našich internetových stránek nebo ztráty dat či příspěvků, které na ně vložíte.

Použití vašich informací a materiálů

Vy sami odpovídáte za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládáte na naše internetové stránky, a máte plnou zodpovědnost za všechno, co na nich uděláte. Odesláním nebo vložením dat nebo příspěvků ručíte za to, že jejich obsah je v souladu s těmito podmínkami a že neporušuje autorská práva třetích osob.

Data a příspěvky, které na naše internetové stránky vkládáte vy nebo třetí osoby, jsou názorem těchto osob (autora příspěvku). A takhle je, prosíme, taky berte. Každý odpovídá za vlastní uvedené názory. A proto neodpovídáme za správnost či pravdivost příspěvků a dat, která vkládáte vy nebo třetí osoby na naše internetové stránky. Neneseme za jejich obsah žádnou odpovědnost a neodpovídáme za škody, které případně způsobí.

Taky je dobré vědět, že osobní a další údaje, které napíšete do příspěvků a souborů a dáte na stránky, které provozujeme (např. do diskuzí a fór apod.), může kdokoli vidět – jsou veřejně přístupné. Proto myslete na to, že jakékoli informace a údaje, které publikujete ve vašich příspěvcích nebo souborech na stránkách, které provozujeme (např. na fórech a diskuzích), mohou být (bez našeho vlivu) použité třetími osobami (návštěvníky těchto stránek), a proto je vkládáte na vlastní nebezpečí; bezpečnost těchto údajů a informací vám nemůžeme nijak zaručit.

Máme právo (bez nároku na odměnu) data či příspěvky vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na internetové stránky provozované námi nebo které jste nám jinak předali (např. e-mailem), dále bezúplatně používat při naší činnosti. Třeba pro doložení, ilustraci, ukázku nebo rozvoj našich činností a produktů a jejich výsledků (např. pro doložení kvality či účinnosti nabízených workshopů a kurzů nebo ukázky jejich průběhu a příkladů jejich užití) – a k naší prezentaci (např. jako své reference, pro marketingové a reklamní účely apod.), a k tomu nám dáváte výslovný souhlas. Máme právo tato data a příspěvky zveřejnit na svých internetových stránkách nebo prezentovat či použít jiným způsobem.

V případě, že data či příspěvky vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na internetové stránky provozované námi nebo které jste nám jinak předali, obsahují osobní údaje, dáváte nám souhlas s tím, abychom tyto příspěvky a soubory (včetně v nich uvedených osobních údajů) dále využívali k účelům, které popisujeme v předchozím odstavci; máme právo připojit k danému užití vaše jméno a příjmení, případně i jméno dítěte.

V případě, že data či příspěvky vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na internetové stránky provozované naší společností nebo které jste nám jinak předali, mají znaky díla chráněného podle autorského zákona, dáváte nám zároveň licenci. Tedy právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, poskytujete nám ji bezúplatně a k užití díla nepotřebujeme váš souhlas nebo vaše vyrozumění.

Pravidla chování a naše autorská a jiná práva

V prostředí našich internetových stránek není dovolené:

 • porušovat obecně závazné právní předpisy nebo vykonávat protiprávní činnost, ani porušovat povinnosti, které jsou zde stanovené,
 • jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obecně uznávaným morálním či etickým pravidlům (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),
 • jednání, které je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),
 • jednání, které je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,
 • využití našich internetových stránek k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné podobné činnosti vaší nebo třetích osob,
 • jednání, které je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.), nebo uvádění matoucích či nepravdivých údajů či sdělení,
 • jednání, které porušuje zájmy Eshop Happy Sandals,
 • jednání, které narušuje možnost využívání internetových stránek jinými osobami nebo které by mohlo narušit jejich stabilitu, chod či bezpečnost,
 • zasahovat do našich internetových stránek jiným způsobem, než je stanoveno pro jejich obvyklé užívání, např. jakkoli měnit jejich parametry, vzhled, programové nastavení, technickou podstatu apod.

Neradi strašíme, ale když porušujete pravidla, která stanoví tenhle souhlas, máme právo zamezit vám přístup k našim internetovým stránkám. A v případě, že porušíte některé z povinností, které tady uvádíme, odpovídáte za škodu, kterou tím případně způsobíte.

Všechny materiály publikované na našich internetových stránkách, jejich programové zajištění a jejich grafický, textový, obrazový nebo hlasový obsah jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které na webových stránkách uvádíme, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Všechna práva vyhrazena.

Žádnou část internetových stránek, které provozujeme (texty, obrázky, videa apod.), ani jejich softwaru nesmíte úplně ani částečně kopírovat nebo jinak reprodukovat nebo šířit, sdílet, distribuovat či ukládat na úložiště dat, která jsou veřejná nebo přístupná jiným osobám, bez našeho předchozího souhlasu.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní.

Pro zajištění dílcích zpracovatelských, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.

Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury /Wedos, ONEsolution/, softwarových aplikací /Mailchimp, SmartEmailing, MioWeb, FAPI, SumUp, ComGate, Zásilkovna/, účetnictví /Winduo, MRP/.
Dále využíváme služby Google Analytics, v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

IP, cookies a jiné online identifikátory

Při přístupu k našim internetovým stránkám prostřednictvím internetového prohlížeče naše servery automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje. Jedná se např. o webový požadavek, interakce s našimi službami, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo jeho účet.

Data sbíráme prostřednictvím tzv. cookies během vaší návštěvy na našich stránkách.

Cookie je malý objem dat, který naše stránky přenesou do prohlížeče návštěvníka a uloží na jeho pevný disk, přičemž ho může číst jen server, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval vaše hesla na našich stránkách a oblíbené položky. Na některých stránkách, které vyžadují vaše předchozí přihlášení, pak není přijetí cookie otázkou volby, protože když se rozhodnete cookie neakceptovat, nebudete mít pravděpodobně do takových stránek přístup. Cookie nemůže sloužit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. K ukládání cookies do vašeho počítače a ke shromažďování uvedených údajů dáváte užíváním a prohlížením našich internetových stránek Eshop Happy Sandals souhlas.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

 • fungování webových stránek,
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 • provoz affiliate programu,
 • cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@happysandals.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. V rámci nastavení prohlížečů taky můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití. Je taky možné je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
 • nepracuji s citlivými osobními údaji osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@happysandals.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Toto právo můžete využít zdarma, a to až pro 3 dotazy ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 333 Kč za jeden dotaz.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení)

Právo vznést námitku můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.

Právo na přenositelnost máte možnost využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) je vaším dalším právem. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Vztahy mezi vámi a námi

Poskytnutím vašich osobních či kontaktních údajů nám udělujete souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení na tyto kontakty. Souhlas s takovým využitím vašich osobních či kontaktních údajů máte možnost odmítnout.

V případě, že by došlo ke sporu mezi vámi a námi, informujeme Vás, že můžete využít i možnost mimosoudního řešení sporu, tj. můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce – více informací o mimosoudním řešení sporů najdete na internetové stránce České obchodní inspekce, která je www.coi.cz; tímto není dotčeno právo obrátit se se svým nárokem na soud.

Naše internetové stránky a naše produkty nejsou určeny dětem do 15 let.

Na uzavření smlouvy na dodání našich produktů nebo služeb s námi není právní nárok; např. s osobou, která porušila povinnosti podle těchto podmínek, nemusíme uzavřít smlouvu.

Naše stránky spravujeme z České republiky, a řídíme se tak právem České republiky; pokud přistupujete k našim stránkám z jiných zemí, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte tak za jakýkoli konflikt s místním právem.

Úpravu práv a povinností mezi vámi a námi v případě, že zakoupíte nějaký náš produkt či službu, obsahují obchodní podmínky, které jsou dostupné na našich internetových stránkách.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek, žádostí apod. nám pište na e-mail eshop@happysandals.cz.

Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.

Tyto zásady zpracování jsou platné od 1. 6. 2022.